Year 4

Home » School Information » Love to Learn » Year 1 – 6 » Social Studies » Year 4
 • Kapaċi nagħraf kif bosta nies jgħinuna f’ħajjitna, imma l-prevenzjoni tibqa’ l-aħjar għajnuna li nistgħu nagħtu lilna nfusna
 • Kapaċi nidentifika l-karatteristiċi ewlenin tal-lokalità fejn ngħix
 • Kapaċi nesplora x-xogħlijiet l-aktar komuni li nara jsiru madwari fil-lokalità tiegħi llum
 • Kapaċi nsib fuq mappa xi lokalitajiet tal-Gżejjer Maltin
 • Kapaċi nidentifika strumenti li jkejlu t-temp: it-termometru, ir-raingauge, il-pinnur u l-anemometru
 • Kapaċi nosserva, permezz ta’ stampi u ritratti, l-bidliet staġjonali fuq il-pajsaġġ tagħna u dak barra minn Malta
 • Kapaċi nagħmel riċerka dwar tliet personaġġi
 • Kapaċi nesperjenza leġġenda Maltija
 • Kapaċi nirriċerka l-festi tradizzjonali Maltin u nidentifika karatteristiċi li għadhom isiru sal-lum
 • Fieldwork madwar il-belt jew raħal fejn noqgħod
 • Proġett