Year 2

Home » School Information » Love to Learn » Year 1 – 6 » Religion » Year 2
·         Kapaċi napplika l-lezzjoni għall-ħajja
·         Kapaċi nipparteċipa fir-reċtar tat-talb
·         Kapaċi nipparteċipa b’mod attiv waqt il-quddiesa
·         Naf it-talb bl-amment
·         Kapaċi nirrakonta parabbola jew miraklu ta’ Ġesu u nagħraf x’messaġġ  iwasslulna
·         Nuri nteress fil-lezzjoni
·         Kapaċi  napprezza u nitlob lil Ġesu fl-Ewkaristija
·         Kapaci nġib ruħi sew waqt it-talb u waqt il-quddiesa
·         Kapaċi niftakar biex nirringrazzja lill- Mulej għal kull ma pprovdieli
·         Kapaċi napprezza l-importanza tat-talb u nitlob b’mod spontanju
·         Kapaċi nagħmel kollox f’ħinu – il-ħin tat-talb u l-ħin tal-logħob
·         Kapaċi nemmen li Ġesu jagħtini dak li huwa ta’ ġid għalija
·         Kapaċi napprezza li Ġesu twieled biex isalvana u kapaċi nipprepara ruħi għall-miġja Tiegħu
·         Kapaċi naħdem biex inħalli  lil Ġesu jitwieled f’qalbi
·         Kapaċi nagħmel xogħli tajjeb u bis-serjeta, anke meta ma jirnexxiliex għax xejn mhu faċli
·         Kapaċi nagħraf b’modi differenti kif negħleb id-diffikultajiet, in-niket u t-tbatijiet tiegħi
·         Kapaċi nistinka f’kull sitwazzjoni ta’ ħajti u naħdem biex qatt ma jonqosli l-kuraġġ
·         Kapaċi nuri dejjem rispett lejn ħaddieħor u lejn l-ohrajn
·         Kapaċi nuri mħabba u apprezzament lejn Alla u lejn kulħadd
·         Kapaċi nahdem biex inkun ferħan ma’ ħaddieħor
·         Kapaċi nitlob għal min mhux dejjem ikun kuntent u fejn nista’ ngħin
·         Kapaċi nirringrazzja lil San Pawl li għini nsir inħobb lil Ġesu
·         Kapaċi napprezza lill-għalliema tiegħi bħala l-ħbieb kbar tiegħi, fost ħbieb oħra
·         Kapaċi nisma’ fuq Ġesu u ngħix fuq l-eżempju Tiegħu
·         Kapaċi nobdi u nħobb bħal Gesu mhux bil-kliem biss, imma b’dak li nagħmel ukoll
·         Kapaċi nfaħħar lil Alla u lil sħabi
·         Kapaċi nitlob maħfra lil ħaddieħor bil-qalb
·         Kapaċi nuri gratitudni lejn min jurini b’imħabba li żbaljajt
·         Kapaċi ngħin lil kulħadd speċjalment dawk fil-bżonn
·         Kapaċi nagħmel xogħli tajjeb biex nevita li nkun għażżien
·         Kapaċi nagħti dejjem minn dak li għandi, anke fil-ħin liberu
·         Kapaċi nsib ħin biex nitlob m’Alla u nitolbu maħfra
·         Kapaċi nagħmel ħilti biex inħobb u nirrispetta anke lil min ma jaqbilx miegħi, hekk kif uriena Gesu
·         Kapaċi noqgħod ma’ dawk li ma tantx għandhom ħbieb