Year 1

Home » School Information » Love to Learn » Year 1 – 6 » Religion » Year 1
 • Kapaċi napplika l-lezzjoni għall-ħajja ta’kuljum
 • Nipparteċipa fir-reċitar tat-talb
 • Nipparteċipa b’mod attiv waqt il-Quddiesa
 • Naf it-talb bl-amment
 • Kapaċi nirrakonta parabbola jew miraklu ta’Ġesu’ u nagħraf x’ messaġġ iwasslulna
 • Nuri nteress fil-lezzjoni
 • Kapaċi napprezza dak kollu li nara madwari u niftakar fil-kobor t’Alla
 • Kapaċi ngħid grazzi lill-Mulej meta nara s-sbuħija tal-ħolqien u ngħid din il-kelma ta’spiss
 • Kapaċi nieħu ħsieb lili nnifsi u l-ambjent u nuri li napprezza n-natura
 • Kapaċi nżomm f’moħħi li Alla Hu l-Ħallieq u bħal San Franġisk inħobb dak kollu li ħalaq Alla
 • Napprezza li jien speċjali għax ħolqien t’Alla u nagħmel dak li hu tajjeb
 • Kapaċi napprezza dak li għandi u naħdem biex insir aħjar
 • Kapaċi naqsam dak li għandi mal-oħrajn
 • Kapaċi nirringrazzja lil Alla li tani lil Ġesu’
 • Kapaċi nħobb lill-oħrajn u ngħid ‘sorry’ meta niżbalja
 • Ngħin billi nitlob għall-oħrajn
 • Napprezza l-ambjent u nibża’ għalih
 • Napprezza li minkejja d-differenzi ta’bejnietna, xorta nkunu ħbieb u aħwa ta’xulxin
 • Kapaċi nifraħ waqt il-logħob u nkun lest li ngħin bil-qalb
 • Kapaċi nuri mħabba sinċiera u nkun lest li naħfer u ma ngħirx
 • Kapaċi nisma’ u nirrispetta lill-oħrajn
 • Kapaċi ngħin u nilgħab ma’kulħadd
 • Inġib ruħi ma’ħaddieħor, kif nixtieq li ħaddieħor iġib ruħu miegħi
 • Kapaċi nċedi xi ħaġa milli għandi
 • Kapaċi naħseb f’kulħadd u nkun ħabib/a tajjeb/tajba bħal Ġesu’
 • Naf dwar tfal morda, fqar u f’xi bżonn ieħor, filwaqt li ngħinhom u nitlob għalihom
 • Naf li meta napprezza lill-oħrajn inkun qed napprezza lil Ġesu’
 • Kapaċi ngħid iva ghat-tajjeb u le għall-ħażin
 • Kapaċi napprezza lill-Madonna billi nħobb kif ħabbet hi
 • Fl-Avvent nagħmel dak li hu mistenni minni biex niprepara ruħi sew ghall-Milied
 • Kapaċi napprezza r-rigali u naqsam dak li għandi ma’ min hu fil-bżonn
 • Nieħu nteress u mmur nara l-purċissjonijiet tal-Irxoxt
 • Nagħżel li nagħmel it-tajjeb biex inkun kuntent u nferraħ li dawk li jħobbuni
 • Kapaċi ma nimxix bl-aptit, imma nagħmel ħilti biex isir dak li hemm bżonn
 • Ngħix aħjar billi nieħu l-eżempju t-tajjeb ta’dawk ta’madwari