Year 1

Home » School Information » Love to Learn » Year 1 – 6 » Maltese » Year 1
 • Kapaċi nikteb kliem irregolari li jintuża’ ta’spiss
 • Naf naqbad il-lapes sewwa bejn is-swaba’ u nżommu sod
 • Naf nifforma l-ittri
 • Naf nħalli spazju bejn kelma u oħra
 • Naf nikteb ismi u kunjomi
 • Kapaċi nagħraf bejn vokali u konsonanti
 • Naf nuża’ l-artiklu quddiem kelma
 • Naf ngħaqqad  kliem flimkien billi nuża’ l-partiċella ‘u’
 • Nagħraf sentenza sempliċi
 • Naf meta għandi nuża’ l-ittra kapitali
 • Naf li fl-aħħar tas-sentenza għandi nuża’ l-punt
 • Naf nikteb in-numri
 • Naf nikteb l-ittri kollha (żgħar u kbar) tal-alfabett
 • Naf nikteb kliem b’għoqod konsonantali
 • Naf nikteb kliem komuni b’żewġ konsonanti fin-nofs
 • Nuri interess u nwieġeb għall-stejjer qosra u taqbiliet
 • Nagħraf ir-rima f’poeżija qasira
 • Naf id-differenza bejn ittra u kelma
 • Kapaċi nidentifika il-ħoss tal-bidu u tal-aħħar x’ħin nisma’  kelma
 • Kapaċi nirrakonta storja dwar sett ta’ stampi
 • Inwieġeb b’kunfidenza u b’mod attiv għall-istruzzjonijiet li jagħtuni
 • Nuri abilta’ biex inwettaq dak li hu mitlub minni
 • Kapaċi nagħmel mistoqsijiet bis-sens
 • Kapaċi nipparteċipa b’mod orali waqt attivita’ fi grupp żgħir
 • Kapaċi nitkellem quddiem il-klassi kollha
 • Naf naqra l-kliem  kkvk
 • Naf naqra l-kliem kvkk
 • Naf naqra  l-kliem kvk
 • Naf naqra l-kliem kvkkv
 • Naf naqra l-kliem kvkvk
 • Naf niddentifika u ngħodd il-ħsejjes fil-kelma
 • Naf inlissen il-ħsejjes biex niddentifika l-kliem
 • Naf nagħraf u nħoss korrispondenza bejn il-ħoss u s-simbolu
 • Naf inqabbel sentenzi ma’ stampi
 • Naf naqra u nikteb kliem kvkv
 • Naf naqra kliem irregolari li jintuża’ ta’ spiss
 • Naf naqra silta li qatt ma nkun iltqajt magħha qabel
 • Naf nagħraf u naqra ismi u kunjomi
 • Naf naqsam kelma f’sillabi